Кафедра публічного управління та адміністрування проекзаменувала нову генерацію бакаларів-публічних управлінців в умовах воєнного стану: як це було - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Кафедра публічного управління та адміністрування проекзаменувала нову генерацію бакаларів-публічних управлінців в умовах воєнного стану: як це було

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри публічного управління та адміністрування > Кафедра публічного управління та адміністрування проекзаменувала нову генерацію бакаларів-публічних управлінців в умовах воєнного стану: як це було

У період із 5 по 11 травня 2022 року на факультеті гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій університету відбулася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти заочної форми навчання для здобуття освітнього рівня: бакалавр у галузі знань та за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Робота екзаменаційної комісії та здобувачів вищої освіти здійснювалася у воєнних умовах – дистанційно із використанням освітньої платформи Microsoft Teams. Виконання завдань комплексного кваліфікаційного іспиту проводилося у електронному освітньому середовищі на основі платформи «Moodle». Розповідаємо як це було та вітаємо здобувачів.

Найперше, на підставі наказу по університету для цього почесного чину було утворено екзаменаційну комісія (далі ЕК) у складі голови – доктора наук з державного управління, професорки кафедри публічного управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика Зоряни Гбур та її заступниці, доктора наук з державного управління, професорки, завідувачки кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі, екзаменаторки з комплексного екзамену Оксани Пархоменко-Куцевіл. Серед членів екзаменаційної комісії: декан факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, екзаменатор з комплексного іспиту Вячеслав Редзюк; доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Марта Карпа та кандидат історичних наук, викладач кафедри публічного управління та адміністрування, стейкхолдер (за згодою) Юрій Бобровнік.

У процесі захисту кваліфікаційних робіт усі студенти захищали свої дипломні роботи, які було виконано на достатньому науковому рівні, усі вони відповідали вимогам «Положення про бакалаврську роботу» та галузевому стандарту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», зокрема візуалізувалися презентаціями. У своїх захистах здобувачі вищої освіти показали вміння коректно визначати категоріальний апарат наукового дослідження: мету дослідження, об’єкт і предмет, завдання дослідження, обирати методологію та робити висновки, презентували свої цікаві дослідження щодо засад формування антикорупційної політики в Україні, формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я України, міжнародний досвід формування та реалізації політики у сфері охорони здоров’я, модернізації управління публічною службою.

Варто зазначити, що результати проведеного комплексного кваліфікаційного іспиту продемонстрували той факт, що переважна більшість здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти оволоділи загальними і фаховими компетентностями й програмними результатами навчання освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» на високому рівні, мають глибокі і ґрунтовні знання, необхідні для конкурентоспроможних фахівців – державних службовців. Зокрема, під час захисту здобувачі продемонстрували системні знання предмету дослідження, а також запропонували інноваційні шляхи подальшого розвитку досліджуваного предмету.

Варто відзначити, що результати захисту кваліфікаційних робіт показали уміння випускників знаходити шляхи швидкого й ефективного розв’язання поставлених завдань, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички, а також здатність оперувати професійними знаннями, що включають сучасні наукові здобутки і є основою для креативного мислення та проведення науково-педагогічних досліджень, про що свідчить достатній рівень організації наукової роботи на факультеті. Врешті, відповідно до рішення Екзаменаційної комісії випускникам присвоєно кваліфікацію бакалаврів публічного управління та адміністрування.

Вітаємо наших випускників та бажаємо їм мирного неба, успіхів у прийдешніх починаннях, здійснення всіх бажань та досягнення цілей у подальшій діяльності на благо держави!

 

Пресцентр кафедри публічного управління та адміністрування

Перейти до вмісту