Історія факультету - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Історія факультету

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій Університет Григорія Сковороди в Переяславі був створений 1 вересня 2020 року шляхом реорганізації природничо-технологічного, фінансово-гуманітарного та соціоісторичного факультетів.

Контингент студентів складає 677 осіб (із них 367 – на денній формі навчання, 310 – на заочній).

На факультеті підготовка фахівців ведеться за двома кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Факультет готує фахівців за такими спеціальностями:

  • Середня освіта (Біологія та здоров᾿я людини);
  • Середня освіта (Біологія);
  • Середня освіта (Географія);
  • Професійна освіта (Документознавство);
  • Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа);
  • Професійна освіта (Цифрові технології);
  • Публічне управління та адміністрування;
  • Політологія;
  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Навчальний процес забезпечують 6 кафедр університету. У їх складі 79% викладачів з вченими ступенями та званнями (19 докторів наук, 41 кандидатів наук, 17 професорів, 27 доцентів, 10 старших викладачів, 14 викладачів, 10 лаборантів).

На факультеті створені необхідні кабінети та лабораторії, впроваджене сучасне інформаційне забезпечення навчального процесу, створено необхідну інформаційну навчально-наукову базу: навчально-методичні кейси (програми, силлабуси, хендбуки та ін.), наукові платформи, інформаційно оснащені читальні зали, бібліотеки, доступ до ресурсів Springer Link, Scopus, Web of Science Group та ін.

З метою об’єднання та консолідації наукових зусиль викладачів, молодих учених, аспірантів та студентів факультету створені студентські гуртки та проблемні групи, організовуються науково-практичні конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів.

На факультеті діє чітка система навчально-виховної роботи, яка передбачає організацію змістовного дозвілля студентів: спортивні та вокальні секції, гуртки іноземних мов та інше. Базовою ланкою виховної роботи на факультеті є діяльність кураторів. На факультеті гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій безпосереднє керівництво виховною роботою в групах здійснюють 33 куратори, які призначаються із числа досвідчених викладачів. Роботою кураторів на факультеті керує заступник декана з виховної роботи.

Перейти до вмісту