Історія факультету - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Історія факультету

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій Університет Григорія Сковороди в Переяславі був створений 1 вересня 2020 року шляхом реорганізації природничо-технологічного, фінансово-гуманітарного та соціоісторичного факультетів.

Контингент студентів складає 673 особи (із них 415 – на денній формі навчання, 282 – на заочній).

На факультеті підготовка фахівців ведеться за двома кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Факультет готує фахівців за такими спеціальностями:

  • Середня освіта (Біологія та здоров᾿я людини);
  • Середня освіта (Біологія);
  • Середня освіта (Географія);
  • Професійна освіта (Документознавство);
  • Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа);
  • Професійна освіта (Цифрові технології);
  • Публічне управління та адміністрування;
  • Політологія.

Навчальний процес забезпечують 6 кафедр університету. У їх складі 79% викладачів з вченими ступенями та званнями (16 докторів наук, 40 кандидатів наук, 14 професорів, 27 доцентів, 16 старших викладачів, 6 викладачів, 9 лаборантів).

На факультеті створені необхідні кабінети та лабораторії, впроваджене сучасне інформаційне забезпечення навчального процесу, створено необхідну інформаційну навчально-наукову базу: навчально-методичні кейси (програми, силлабуси, хендбуки та ін.), наукові платформи, інформаційно оснащені читальні зали, бібліотеки, доступ до ресурсів Springer Link, Scopus, Web of Science Group та ін.

З метою об’єднання та консолідації наукових зусиль викладачів, молодих учених, аспірантів та студентів факультету створені студентські гуртки та проблемні групи, організовуються науково-практичні конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів.

На факультеті діє чітка система навчально-виховної роботи, яка передбачає організацію змістовного дозвілля студентів: спортивні та вокальні секції, гуртки іноземних мов та інше. Базовою ланкою виховної роботи на факультеті є діяльність кураторів. На факультеті гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій безпосереднє керівництво виховною роботою в групах здійснюють 33 куратори, які призначаються із числа досвідчених викладачів. Роботою кураторів на факультеті керує заступник декана з виховної роботи.

Перейти до вмісту