Кафедра географії, екології і методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Кафедра географії, екології і методики навчання

kafedra_geogr

Кафедра географії, екології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди» – потужний структурний підрозділ університету, який проводить навчальну, наукову, методичну та організаційну роботу з географічних і екологічних навчальних дисциплін. За період розвитку кафедри значно зріс її науковий потенціал. Сьогодні склад кафедри представлений професорсько-викладацьким складом: 1 доктор наук, професор, академік (Топузов О. М.); 2 кандидати наук, професори (Чернов Б. О., Розсоха А. П.); 2 кандидати наук, доценти; 3 кандидати наук, старші викладачі (Носаченко В. М., Лоха В. А., Мічуда В. В.), 1 старший викладач (Бондаренко Р. І.).

Діяльність кафедри географії, екології і методики навчання реалізується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над ініціативними науково-дослідними тематиками «Теоретико-методологічна сутність географії і дидактики географії у закладах вищої і загальної середньої освіти» (Державний реєстраційний номер 0120U104948) та «Дидактичні особливості екологічного навчання географії в закладах вищої і середньої освіти» (Державний реєстраційний номер 0120U104966). Керівник наукових кафедральних тематик – кандидат педагогічних наук, професор Чернов Б. О.). У руслі цих тематик проводяться такі напрями наукових досліджень: формування професійних компетентностей майбутніх учителів географії в процесі фахової підготовки; теоретико-методичний супровід організації навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти; упровадження в освітній процес інноваційних форм та методів навчання географії; удосконалення навчально-науково-пошукової діяльності освітян різного рівня закладів освіти; формування екологічної свідомості та екологічної культури в учнів та студентів; та ін.

Кафедра тісно співпрацює з вітчизняними і закордонними партнерами – Інститутом географії Національної академії наук України, Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Запорізьким національним університетом, Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою Національної академії аграрних наук України, Національною спілкою краєзнавців України, Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав», Європейською асоціацією безпеки (Краків, Польща), Університетом імені Т. Ґ. Массарика (Брно, Чеська Республіка), Варненським Університетом Менеджменту (Варна, Болгарія), Гомельським державним університетом імені Франциска Скорини (Гомель, Республіка Білорусь) та ін.

КЕРІВНИЦТВО

Воловик Л.М.

Воловик Людмила Михайлівна

кандидат географічних наук, доцент

Завідувач кафедри географії, екології і методики навчання

Особистий профіль »

ЗАСТУПНИКИ

Носаченко В.М.

Носаченко
Володимир Миколайович

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Особистий профіль »

Мічуда В.В.

Мічуда Валерія Валеріївна

кандидат історичних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з наукової та міжнародної діяльності

Особистий профіль »

Бондаренко Р.І.

Бондаренко Рімма Іванівна

старший викладач

Заступник завідувача кафедри з виробничої та профорієнтаційної роботи

Особистий профіль »

СКЛАД

Ковальська К.В.

Ковальська
Катерина Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль »

Чернов Б.О.

Чернов Борис Олексійович

кандидат педагогічних наук, професор

Особистий профіль »

Лоха В.А.

Лоха В’ячеслав Анатолійович

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Макарчук Д.

Макарчук Дарина Валентинівна

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 3, каб. 305.

 olimp-geograf@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту